Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

65,35 lei