Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,96 lei