Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,20 lei