Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,85 lei