Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,53 lei