Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,52 lei