Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,18 lei