Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,56 lei