Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

47,21 lei