Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,64 lei