Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,53 lei