Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,98 lei