Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,20 lei