Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,23 lei