Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,72 lei