Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

56,98 lei