Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,53 lei