Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,45 lei