Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,00 lei