Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,67 lei