Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,57 lei