Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,20 lei