Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,12 lei