Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,15 lei