Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,17 lei