Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,61 lei