Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,21 lei