Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,68 lei