Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,65 lei