Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

58,50 lei