Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,69 lei