Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,07 lei