Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,24 lei