Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,84 lei