Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,23 lei