Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,77 lei