Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,47 lei