Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,05 lei