Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,03 lei