Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,16 lei