Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,37 lei