Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

36,00 lei