Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

53,50 lei