Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,76 lei