Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,22 lei