Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,93 lei