Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,35 lei