Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,08 lei