Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,29 lei