Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,93 lei